instagram icon

مشاوره رایگان: 02166562061

طراحی مناسب در همه ابزارها

طراحی مناسب در همه ابزارها


امروزه طیف گسترده ای از دستگاه ها از سیستم عامل های اندروید، IOS و ویندوز استفاده میکنند.
برخی از دستگاه های استفاده کننده از سیستم عامل اندروید:


طراحی برای هرکدام از دستگاه های فوق مستلزم رعایت اصول و قوانین آن دستگاه می باشد.
برخی از نرم افزار ها طبق نیاز و شرایط استفاده، باید در چندین دستگاه مختلف قابل اجرا بوده و در همه دستگاه ها عملکرد یکسان و مناسب داشته باشند.