instagram icon

مشاوره رایگان: 02166562061

مراحل سفارش و تولید نرم افزار موبایل

مراحل سفارش و تولید نرم افزار موبایل


مراحل طراحی نرم افزار موبایل

جهت طراحی نرم افزار موبایل طبق سفارش مشتری، مراحل زیر انجام می شود.

  1. برای شروع کار با مشاوران ما تماس بگیرید
  2. پس از مشاوره، طرح کلی نرم افزار به همراه زمان و هزینه برای شما ارسال می گردد.
  3. مرحله بستن قرارداد و برنامه ریزی طراحی
  4. طراحی نقشه و طرح عملکرد کلی نرم افزار
  5. طراحی طرح گرافیکی و واسط کاربری نرم افزار
  6. در این مرحله برنامه نویسی شروع می شود.
  7. طراحی پنل مدیریت در صورت نیاز
  8. مرحله آزمایش و رفع خطاها
  9. انتشار نرم افزار در بازارهای داخلی و یا خارجی